Valet 2014

Stor samstämmighet i många frågor som rör miljö och natur

Inför kommunvalet 2014 har vi – precis som inför valet för fyra år sedan – frågat våra politiska partier om deras syn på viktiga frågor som rör miljö och natur.

Samstämmigheten är stor i många frågor – men det är också mycket som skiljer, framför allt när det gäller att värna värdefulla naturområden. Här tar Danderydscentern, Miljöpartiet och Vänsterpartiet täten. Läs pressmeddelandet

Sammanställning av enkätsvaren

Enkätsvar Danderydscentern

Enkätsvar Folkpartiet

Enkätsvar Miljöpartiet

Enkätsvar Moderaterna

Enkätsvar Socialdemokraterna

Enkätsvar Sverigedemokraterna

Enkätsvar Vänsterpartiet