Välkommen!

 

Välkommen till Naturskyddsföreningen i Danderyd!

Vi jobbar med lokala miljöfrågor, för att värna djur och natur i vårt närområde.

Vi informerar, debatterar och driver angelägna frågor, som allmänhetens tillgång till våra grönområden, sjöar och stränder samt bevarande och skötsel av dessa. Vi bevakar också kommunens planer och beslut beträffande trafik, nybyggnation, sophantering, dagvatten m m.

Naturskyddsföreningen i Danderyd har mer än tusen medlemmar, men vi vill förstås bli fler. Stöd vårt arbete genom ditt medlemskap! Och mycket välkommen på våra utflykter och debatter.

 

Natursnokar i Altorpskogen

 

Efterlängtat!

Nu startar vi en Natursnoksgrupp i Danderyd och välkomnar barn 3-6 år och deras föräldrar att upptäcka naturen tillsammans.

Läs mer och anmäl er till första äventyret i Altorpskogen lördagen den 12 oktober!

Natursnokarna finns även på Facebook med en egen grupp – Natursnokarna Danderyd.

Välkommen till en spännande höst!

Höstens program bjuder på många spännande aktiviteter. Många känner vi igen, som Svamputflykt, och Höstens flyttfåglar och Miljövänliga veckan, som också i år vill inspirera oss att konsumera mindre och mer hållbart med utställningar på kommunens bibliotek.

Under Kulturbiennalen i Danderyd erbjuder vi en utflykt till Stora Värtan och en Fotokurs vid Ekebysjön (Kulturbiennalens program hittar du på www.danderyd.se/kulturbiennalen). I november anordnar vi, tillsammans med Täbykretsen, ett föredrag av professor Sverker Sörlin om Antropocen och klimatkrisen. Och i december avslutar vi traditionsenligt med Adventsglögg och samtal om den senaste rapporten om biologisk mångfald och ekosystemtjänster tillsammans med Cecilia Lindblad, styrelsemedlem och IPBES-panelens kontaktperson i Sverige.

Ni är alla hjärtligt välkomna! Läs mer i Höstprogrammet 2019 och boka in i kalendern.

 

Plastsopor – spännande föredrag på årsmötet den 20 mars 

Onsdagen den 20 mars kl 18 var det årsmöte i sal Mörbygården, Kevinge Servicehus, Edsviksvägen 1A.

Efter årsmötet berättade Petra Wallbert, som är ekotoxikolog och arbetar på Formas, ett forskningsråd för hållbar utveckling, om hur plaster sprids och hur vi kan förhindra utsläpp.
Föredraget avslutades med frågestund och intressanta diskussioner.

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsplan 2019