Välkommen till Naturskyddsföreningen i Danderyd!

Vi jobbar med lokala miljöfrågor, för att värna djur och natur i vårt närområde.

Vi informerar, debatterar och driver angelägna frågor, som allmänhetens tillgång till våra grönområden, sjöar och stränder samt bevarande och skötsel av dessa. Vi bevakar också kommunens planer och beslut beträffande trafik, nybyggnation, sophantering, dagvatten m m.

Naturskyddsföreningen i Danderyd har mer än femhundra medlemmar, men vi vill förstås bli fler. Stöd vårt arbete genom ditt medlemskap! Och mycket välkommen på våra utflykter och debatter.

Naturskyddsföreningens vårprogram 2024 

Mikroreservat: inventera din trädgård med hjälp av denna checklista och se vilka poäng du får.

Mikroreservat