Välkommen!

 

Välkommen till Naturskyddsföreningen i Danderyd!

Vi jobbar med lokala miljöfrågor, för att värna djur och natur i vårt närområde.

Vi informerar, debatterar och driver angelägna frågor, som allmänhetens tillgång till våra grönområden, sjöar och stränder samt bevarande och skötsel av dessa. Vi bevakar också kommunens planer och beslut beträffande trafik, nybyggnation, sophantering, dagvatten m m.

Naturskyddsföreningen i Danderyd har mer än tusen medlemmar, men vi vill förstås bli fler. Stöd vårt arbete genom ditt medlemskap! Och mycket välkommen på våra utflykter och debatter.

Följ våra Höstaktiviteter

Naturskyddsforeningen host2022

Val 2022

Under rubriken Val 2022 finns redovisat de frågor samt svar som Naturskyddsföreningen i Danderyd har skickat till de partier som ställer upp i kommunalvalet 2022.

Årets trädgård inspirerar på Årsmötet

Vi håller årsmöte som planerat onsdagen den 30 mars kl 18.00 i Mörbysalen, Kevinge servicehus.

 

Victoria Marklund och Gunnar Landgren berättar om den romantiska trädgård de skapat kring den vackra Blanchegården från 1750, som vi besökte förra sommaren, och som fått utmärkelsen Årets trädgård. Att inspireras av!

Vi bjuder på kaffe och tårta. Välkomna!

 

Välkommen till vårens aktiviteter!

Äntligen vår i luften – och vi har – äntligen! – aktiviteter på gång. På Mors dag följer vi Sten Hellqvist runt Ekebysjön, och när sommaren är som vackrast – på de vilda blommornas dag den 11 juni, vandrar vi över ängarna vid Sätraängskyrkan. Alla är mycket välkomna! Naturskyddsforeningen Våren 2022

 

Rinkebyreservatet måste stärkas!

Rinkebyreservatet, som kommunen beslutade om 2014, har ännu inte blivit registrerat hos Länsstyrelsen – vilket innebär att information om reservatet är svår att hitta, att inga informationstavlor satts upp och att andel skyddad mark i vår kommun felaktigt anges till 1,9 procent.

Vi har i en skrivelse uppmanat våra politiker att se till att detta hanteras innan sommaren – det är särskilt viktigt för att reglera den snabbt ökade cyklingen i Rinkebyskogen och kunna hänvisa cyklister till planerat MTB-spår. Vi har också påpekat att reservatet bör utvidgas med den mark som kommunen köpt av Sveaskog. Det bästa vore att införliva också kyrkans mark för att stärka den gröna (och blå!) kilen över Edsviken.

Skrivelsen har också skickats till Mitti. Satsa på Rinkebyreservatet 2021

 

Rapportera vårens första humlor!

Snart vaknar humledrottningarna efter vinterns dvala. De letar nektar och pollen och boplats där de kan lägga ägg och starta en ny koloni.

Men hur påverkas de av de allt tidigare vårarna?

Hjälp forskare vid Lunds universitet att ta reda på mer om humlornas aktiviteter under den tidiga våren – håll koll och rapportera var och när du ser vårens första humledrottning.

Mer information och rapportformulär hittar du på Rapportera in vårens första humlor – cec.lu.se

Foto: Anna Persson