Välkommen!

 

Välkommen till Naturskyddsföreningen i Danderyd!

Vi jobbar med lokala miljöfrågor, för att värna djur och natur i vårt närområde.

Vi informerar, debatterar och driver angelägna frågor, som allmänhetens tillgång till våra grönområden, sjöar och stränder samt bevarande och skötsel av dessa. Vi bevakar också kommunens planer och beslut beträffande trafik, nybyggnation, sophantering, dagvatten m m.

Naturskyddsföreningen i Danderyd har mer än tusen medlemmar, men vi vill förstås bli fler. Stöd vårt arbete genom ditt medlemskap! Och mycket välkommen på våra utflykter och debatter.

 

 

Kom med på vårens alla aktiviteter!

Vi erbjuder ett omväxlande program med en del årligen återkommande programpunkter som Ekebysjön runt och De vilda blommornas dag.

På De gröna kilarnas dag gör vi en vandring i vår del av Rösjökilen guidade av vår kommunekolog Jan Bergsten, som berättar om  återskapandet av våtmarker, skötsel och framtida planer för kilen.

Läs mer i Naturskyddsföreningens vårprogram 2019 och boka in i din kalender. Alla är varmt välkomna!

 

Plastsopor – spännande föredrag på årsmötet den 20 mars 

Onsdagen den 20 mars kl 18 var det årsmöte i sal Mörbygården, Kevinge Servicehus, Edsviksvägen 1A.

Efter årsmötet berättade Petra Wallbert, som är ekotoxikolog och arbetar på Formas, ett forskningsråd för hållbar utveckling, om hur plaster sprids och hur vi kan förhindra utsläpp.
Föredraget avslutades med frågestund och intressanta diskussioner.

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsplan 2019