Aktiviteter

Våren 2024

Naturskyddsforeningen_var2024

Våra aktiviter

Vinnaren av Årets Trädgård mottager diplom från ordförande Cecilia Lindblad under årsmötet den 21/3 2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

EKOGLÖGGEN

Ekoglöggen inleddes av Lars Avelan som berättade om tillståndet i Osbysjön. Lars har under flera års tid undersökt tillståndet i sjön samt att hitta åtgärder för att vi ska få en mer välmående badsjö.

 

LIVET UNDER VATTNET I ÖSTERSJÖN

Den 23 november berättade Sofia Wiström om ”Att ta hand om livet under ytan i Östersjön” arrangörer var Naturskyddsföreningen i Danderyd och Marina läroverket. Ett trettiotal personer deltog. Sofia inleder med att beskriva de största miljöproblemen såsom övergödning, syrefria bottnar, gifter och överfiske, vilket lett till negativa förändringar i Östersjöns ekosystem. Exempel på åtgärder som har gett positiva resultat är förbud av vissa gifter. Arbetet fortsätter med att ytterligare begränsa tillförseln av näringsämnen samt att minska fisketrycket i vissa delar av Östersjön.

Strömmingsbestånd i kris och återkommande algblomningar. Mängder av spigg i stället för abborre och gädda i skärgårdens vassvikar. Vad är det som ligger bakom de stora miljöproblemen vi ser i Östersjöns kustområden? Och, framför allt, vad kan vi göra för att förbättra situationen? Sofia Wikström, forskare i marin ekologi vid Stockholms universitet, berättar om hot och möjligheter för Östersjöns miljö. Vad krävs för att få tillbaka rika fiskbestånd? Och hur gjorde forskarna för att återställa en grumlig, syrefri havsvik till ett levande ekosystem?

Vi diskuterar problematiken kring utsjöfisket och hur det påverkar kusten (stora trålare nära kusten, ökningen av spigg, säl som söker sig inåt i brist på mat) och hur utflyttad trålgräns och försiktigare kvotsättning kan vara lösning för det, OCH Sofia berättar om projekten för att återställa våtmarker och havsvikar (Björnöfjärden och nu projektet Levande vikar), som visar att det är möjligt att återskapa bättre miljöförhållanden lokalt med rätt insatser. 

Föreläsare: Docent Sofia Wikström, marinbiolog Stockholms Universitet

 

Hösten 2021

Här berättar några av våra styrelsemedlemmar om sina favoriter:

Lena Christofersson: Edsviken vid Borgenudden

Här följer jag årstiderna, det blir ofta en runda efter frukost. Alltid lika spännande att se vad vattnet är på för humör – stilla och lugnt eller kanske blåsigt och rufft. Spanar efter den ensamma hägern i vassen vid Noraåns utlopp.

Vid bron är ljuset magiskt och här har jag fotat många gånger.

Hinner inte med Nora träsk, men tittar på de gamla gravarna från Vendetid längst ute på udden.

Och kanske ser jag rådjur när jag stannar till högst upp vid korset – eller så ser de mig och jag ser bara den vita bakdelen när de försvinner i grönskan.

Eivor Niklasson: Från Sätra ängar till Svalnäs eller Rinkebyskogen

Har ni tänkt på att vi i vår kommun har en (nästan) obruten promenadväg längs vår strandlinje. På några ställen har man tillåtit sjötomter, som stänger av promenadstigen. Man tvingas lämna stranden och gå runt villaträdgårdarna, men det är på korta sträckor. Våra tidiga kommunpolitiker måste ha varit framsynta!

Jag älskar att förlägga mina promenader till stranden och följa växlingarna i naturen. Beroende på hur det blåser kan man välja att promenera vid Nora, Kevinge, Långängsstrand, Strandvägen eller Svalnäs. Längs strandlinjen finner du en riklig flora. Det finns gott om sjöfågel i vattnet. Du ser alltid gräsand, sothöna, svan och dopping. Mera sällan storskrak eller häger.

Vid stark blåst föredrar jag att promenera i Rinkebyskogen. Elljusspåret, som du kan gå på vid Knattegolfbanan eller vid Enebybergs IP, är en perfekt utgångspunkt. Från spåret kan du göra avstickare in i skogen och kanske plocka svamp eller som i år  –  blåbär.

Kjell Rosén: Natur – och kultur

Jag söker mig gärna till vatten och det blir oftast Edsviken eftersom det är nära där jag bor. En favorit är att gå från småbåtshamnen nedanför Klingsta och söderut längs stranden via Mörbyviken och upp på berget vid Mörbylund. Ibland blir det istället runt Ekebysjön för att kolla in fåglarna där och om jag har tur ser jag även bävern.

Men jag gillar även att titta på hus och trädgårdar, det är en fantastisk upplevelse att cykla runt i Djursholm och se alla dessa personliga byggnader och än så länge många fina trädgårdar där den biologiska mångfalden frodas. Stannar till och beundrar dessa imponerande ekar överallt i vår kommun, begrundar hur länge de funnits och hur mycket liv de huserar – tanken svindlar.

Sten Hellqvist: Stocksundsskogen – en liten, betydelsefull pärla

En skog att vandra i om du har vägarna förbi, eller vill gå i en liten skog som samtidigt erbjuder stor variation och rikedom. Välkommen!

För dig som behöver rulla eller gå på platt mark: Genom en del av skogen går en asfaltstig, och utöver den finns mjuka och ganska breda stigar för dem som måste jogg-springa sig igenom tillvaron. Och så finns MYRIADER av riktiga små stigar som skogsmyror gjort och som barn och lekfulla vuxna tar sig fram på. På många ställen i skogen hör man bara skogsljud; insekter och fåglar – trots att civilisationen är så nära. Luften är frisk, nästan som i en större skog.

Skogen har oväntat stor varierad vegetation, berg och dalar, små kärrpartier, gläntor, ängar och många riktigt gamla ekar, granar och tallar. Blandade partier liksom delar av bara gran eller ek. Härligt mycket död ved som skapar liv. En stubbe av vad som kan ha varit Stockholms största ek finns här, den har enorm omkrets och kallas ”brända eken”.

Det finns ett nordligt skogsparti också, ännu mindre, med tallskog på klippor som om det vore i skärgården. I dalarna av denna lilla skog står några riktigt imponerande ekar.
Den behöver liksom Stocksundsskogen ett bättre namn än den har på kartan idag