Kul-tur i Cedergrenska parken

Under DanderydsBiennalen hade Naturskyddsföreningen ett evenemang där allmänheten bjöds in till Naturfalken, tipspromenad samt trädpromenad. Höststormen Babet hade svept över parken under natten men vinden hade mojnat lagom till evenemanget. Ett 20-tal personer dök upp vilket var glädjande!

Läs mer

De flitiga bävrarna

Flitiga bävrar i Nora å! Nora å rinner i kulvert under kyrkan och kommer ut efter att ha passerat E18 vid Nora. Där vill bävrarna gärna bygga sin damm. Kommunen lägger därför ut särskilda gallertunnlar i vattnet, som ska hindra att det blir stopp i vattenföringen. Sådana finns även vid Ekeby sjön. Nu i vinter […]

Läs mer

Våra grodor

Vi har äntligen fått livstecken från våra grodor. Vid Nora träsk finns flera smågrodor på minst två ställen, dels nära idrottsplatsen dels nära trädäcket. Hör av Dig om du hittar något spännande i naturen!      

Läs mer