Om oss

I oktober 1976 – snart 40 år sedan – skickade Rune Bollvik en kallelse till medlemmar i Naturskyddsföreningen i syfte att bilda en lokal krets i Danderyd.

”Den ökade exploateringen av naturen och hotet mot vår miljö har drivit fram behovet av en lokal avdelning, en krets, av SNF i Danderyds kommun. En sådan krets skulle kunna bevaka och påverka miljöplaneringen inom kommunen.”

Föreningen, som då hette Danderyds Naturvårdsförening, konstituerades
den 9 december 1976. Elisabeth Linder blev föreningens första ordförande.
Ur stadgarna:

Kretsen har till syfte att verka för SNF:s program och därvid informera, skapa opinion, fungera som sakkunnig remissinstans samt ta initiativ till och stimulera allmänhet och myndigheter till aktiva insatser på natur- och miljövårdens område.

_______________________________________________________________________________

Vi minns Sven-Olov Ericson, mångårig styrelsemedlem

Naturskyddsföreningen i Danderyd har förlorat en mångårig vän och styrelseledamot. Sven-Olov  Ericson gick bort den 10 oktober 2018.

Vi är tacksamma över alla de år han var med oss i styrelsearbetet. Snabbtänkt, analytisk och kunnig i tekniska frågor bidrog han med många kloka synpunkter i vårt arbete för att bevara Danderyd som en miljövänlig och grön kommun.

Vi kommer att sakna Sven-Olov i vårt fortsatta arbete, men föra hans tankar och visioner vidare.

För Naturskyddsföreningen i Danderyd
Eivor Niklasson

______________________________________________________________________________

Årsmöte 2018

Efter årsmötet den 21 mars berättade Karin Almén, Danderyds stadsträdgårdsmästare och Karin Lönnberg, kommunekolog, om hur det står till med den biologiska mångfalden i kommunen. Föredraget avslutades med en diskussion om hur vi alla kan hjälpa bin och underlätta för pollinerare i våra villaträdgårdar.

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsplan 2018

Styrelse, revisorer och valberedning 2018-2019 

Årsmöte 2017

Efter årsmötet den 15 mars delades diplom ut till vinnarna i höstens fototävling, Chris Magnusson och Cecilia Wemgård. Diplom fick också vinnarna av Årets trädgård, Lena och Åke von Schmalensee, som berättade om sin lummiga och blomstrande trädgård, som vi besöker den 3 juni.

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsplan 2017

Årsmötesprotokoll 2017

Styrelse, revisorer och valberedning 2017-2018

Årsmöte 2016

Efter årsmötet den 14 mars bjöd föreningen traditionsenligt på kaffe och prinsesstårta. Jonas Qvarfordt höll ett uppskattat föredrag om sin roll som miljösamordnare på kommunen.

På årsmötet tilldelades Eva Johansson och Luong Ly utmärkelsen Årets trädgård. I september är vi alla välkomna att besöka dem på Ekbacksvägen 28 och njuta av höstprakten i en spännande trädgård med inspiration från Orienten.

Verksamhetsberättelse för 2015
Årsmötesprotokoll 2016
Styrelse, revisorer och valberedning

 

Årsmöte 2015

Efter årsmötet den 18 februari berättade Jan Bergsten, kommunens parkingenjör, om allt som är på gång inom våra grönområden: om återställningen av Rinkebyskogen, hur slåtter med häst bidrar till biologisk mångfald, restaureringen av Noraån som ska få fiskar att gå upp i Nora Träsk, försök att återskapa diken och dammar för att minska risken för översvämning, med mera. Jan visade gamla kartor över Rinkebyskogen, där gamla odlingsmarker fortfarande kan urskiljas. Vi fick också ta del av en spännande inventering av växter och fjärilar i kommunen. Inventeringen finns på kommunens hemsida Uppleva och göra, parker och natur, växt- och djurliv.

http://www.danderyd.se/sv/Uppleva–gora/Parker/Vaxt–och-djurliv/

På årsmötet beslutade vi också om nya stadgar, anpassade efter den mall som Riksföreningen utarbetat.

Årsmötesprotokoll 2015
Verksamhetsberättelse
Nya stadgar
Styrelse, revisor och valberedning

 

Årsmöte 2014
I samband med årsmötet den 5 mars höll Lennart Nylund, från Tekniska kontoret, ett uppskattat föredrag med titeln ”Hur mår våra sjöar och vattendrag?”. Det blev en engagerad diskussion med många aspekter på denna svåra och viktiga fråga.
Se Lennart Nylunds presentation: Hur mår våra sjöar och vattendrag.

Årsmötesprotokoll 2014
Verksamhetsberättelse
Styrelse, revisorer och valberedning

Gandvik och Lillkalmar blev Årets trädgård
På årsmötet hyllades också vinnarna av Årets trädgård 2013 – bostadsrättsföreningen Gandvik nära Djursholms torg, som vi besöker den 10 maj, och Lillkalmars odlingsförening i Djursholms Ekeby, där besök planeras efter sommaren. Läs mer!