Om oss

I oktober 1976 – snart 40 år sedan – skickade Rune Bollvik en kallelse till medlemmar i Naturskyddsföreningen i syfte att bilda en lokal krets i Danderyd.

”Den ökade exploateringen av naturen och hotet mot vår miljö har drivit fram behovet av en lokal avdelning, en krets, av SNF i Danderyds kommun. En sådan krets skulle kunna bevaka och påverka miljöplaneringen inom kommunen.”

Föreningen, som då hette Danderyds Naturvårdsförening, konstituerades
den 9 december 1976. Elisabeth Linder blev föreningens första ordförande.
Ur stadgarna:

Kretsen har till syfte att verka för SNF:s program och därvid informera, skapa opinion, fungera som sakkunnig remissinstans samt ta initiativ till och stimulera allmänhet och myndigheter till aktiva insatser på natur- och miljövårdens område.

Årsmöte 2023

NSF DAGORDNING 2023

NSF 2022 verksamhetsberättelse

NSF Bokföring 2022

NSF Balans och resultaträkning 2022

 

Årsmöte 2021

NSF DAGORDNING Årsmöte 2021

NSF 2020 Verksamhetsberättelse

NSF 2020 Bokföring

NSF 2020 Balans- och resultaträkning

NSF 2020 Revisionsberättelse

NSF Verksamhetsplan för 2021

NSF VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

 

 

Årsmöte 2020

NSF DAGORDNING Årsmöte 2020

NSF 2019 Verksamhetsberättelse

NSF 2019 Bokföringin

NSF 2019 Resultat- och balansräkning

NSF 2019 Revisionsberättelse

NSF Verksamhetsplan för 2020