Om oss

I oktober 1976 – snart 40 år sedan – skickade Rune Bollvik en kallelse till medlemmar i Naturskyddsföreningen i syfte att bilda en lokal krets i Danderyd.

”Den ökade exploateringen av naturen och hotet mot vår miljö har drivit fram behovet av en lokal avdelning, en krets, av SNF i Danderyds kommun. En sådan krets skulle kunna bevaka och påverka miljöplaneringen inom kommunen.”

Föreningen, som då hette Danderyds Naturvårdsförening, konstituerades
den 9 december 1976. Elisabeth Linder blev föreningens första ordförande.
Ur stadgarna:

Kretsen har till syfte att verka för SNF:s program och därvid informera, skapa opinion, fungera som sakkunnig remissinstans samt ta initiativ till och stimulera allmänhet och myndigheter till aktiva insatser på natur- och miljövårdens område.

 

Årsmöte 2024

Verksamhetsplan för Naturskyddsföreningen i Danderyd 2024-2

Dagordning NSF årsmöte 2024

 

Årsmöte 2023

NSF DAGORDNING 2023

Verksamhetsberättelse 2023-3

 

Årsmöte 2022

NSF 2022 verksamhetsberättelse

NSF Bokföring 2022

NSF Balans och resultaträkning 2022

 

Årsmöte 2021

NSF DAGORDNING Årsmöte 2021

NSF 2020 Verksamhetsberättelse

NSF 2020 Bokföring

NSF 2020 Balans- och resultaträkning

NSF 2020 Revisionsberättelse

NSF Verksamhetsplan för 2021

NSF VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

 

Årsmöte 2020

NSF DAGORDNING Årsmöte 2020

NSF 2019 Verksamhetsberättelse

NSF 2019 Bokföringin

NSF 2019 Resultat- och balansräkning

NSF 2019 Revisionsberättelse

NSF Verksamhetsplan för 2020