Aktuella frågor i Danderyd

Många viktiga frågor bevakas av Naturskyddsföreningen i Danderyd. Aktuella exempel är

 

  • Skötseln av våra naturreservat och andra grönområden
  • Rösjökilen ska förbli en sammanhängande grön korridor
  • Bevara Danderyds karaktär av trädgårds- och villastad
  • Förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar och vattendrag
  • Åtgärda övergödningen i Ösbysjön
  • Öka den biologiska mångfalden
  • Minska ljusföroreningarna
  • Samarbete om tillståndet i Östersjön med Marina Läroverket

Ösbysjön

I samarbete med Ösbysjönsvänner verkar Naturskyddsföreningen för att Ösbysjön ska återställas till en badsjö med gott siktdjup samt att fosforövergödningen ska minska.

Ett konstruktivt möte hölls 2022-05-24 med Tekniska Kontoret i Danderyd, Ösbybadets vänner, Naturskyddsföreningen i Danderyd och Politiker. Följande plan presenterades av Tekniska kontoret:

Provtagning av sjöns vattenkvalitet görs fram till oktober 2022. Under november och december görs analyser och åtgärder sätts in våren 2023 för att förbättra vatten kvaliteten och siktdjupet i sjön.

 

Rinkebyskogen blev naturreservat!

Den 3 februari 2014 beslöt Kommunfullmäktige att Rinkebyskogen ska bli ett kommunalt naturreservat. Naturreservatet godkändes av länsstyrelsen 2022.

I ansökan till länsstyrelsen exkluderades de områden i Rinkebyskogen, som kommunen köpt av Sveaskog samt Kyrkans områden. Naturskyddsföreningen vill arbete för att dessa områden införlivas i naturreservatet.