Yttranden

2024

Remissyttrande från Naturskyddsföreningens krets i Dan deryd avseende Reidmar

2023

Synpunkter E18 busshållplats norr om Danderyds kyrka p df

Synpunkter på Kulturmiljöprogrammet 2023

remissyttrande utökning Rinkebyskogen DnrKS2023 0374

 

2022

2022-11-17 Yttrande avseende borttagande av gångfållor

2022-09-06 Yttrande-avseende-kabbelekan-14-solgardstomten

2022-05-02 Remissvar Detaljplan Stocksundsskolan

2022-03-20 Remissvar Solvärmen 1

 

2021

2021-08-30 Remissvar avseende beslutsunderlag och skötselplan för naturreservat i Rinkebyskogen

2021-09-30 Remissvar Översiktsplanen

2021-09-30 Remissvar Vattenplanen

2021-09-30 Remissvar Dagvattenplanen

 

2020

2020-02-18 Yttrande över Norrängen 11 och 15

2020-10-14 Skrivelse till KS och Kyrkorådet ang Sätraäng

2020-09-18 Remissvar Miljö- och klimatprogram

2020-06-22 Yttrande över Ekudden

2020-05-05 Synpunkter avseende bilparkering o förbindelseväg vid Danderyds sjukhus

 

2019

2019-11-30 Yttrande angående överledning av grundvatten från planskild korsning vid Enebybergs stn till Dalkarlskärret

2019-11-19 Yttrande avseende ansökan om bygglov City Link Danderyd Solna

2019-10-13 Yttrande avseende planerad byggnation Gropen 3 95 m fl

2019-10-10 Skrivelse avseende kyrkans planer på seniorboende vid Edsbergsvägen

2019-05-02 Yttrande avseende Kanoten 9

2019-01-02 Synpunkter på detaljplan för Skeppet 12

 

2018

2018-09-24 Remissvar Trafikstrategi

2018-05-17 Synpunkter på detaljplan för Skeppet 12

2018-03-15 Yttrande Tennisanläggning

2018-03-04 Yttrande Danderyd 2 22 Rinkebyskogen

 

 

2017

2017-10-31 Remissvar Svenska Kraftnät

2017-06-16 Remissvar Nora torg

2017-05-24 Parkering vid sjukhusängen

2017-05-24 Centrala Danderyd skrivelse till kommunen

2017-03-30 Synpunkter beträffande Samråd angående Skogsviksstrands båtklubb

 

 

2016
2016-10-16 Yttrande Centrala Danderyd
2016-10-05 Yttrande Tennisanläggning

2016-09-13 Remissvar Sjukhuset 9 och 10
2016-08-05 Remissvar Klimat och energistrategi

2016-08-04 Yttrande E18 Danderyd-Arninge Stocksund-Bergshamra
2016-06-16 Remissvar Busshållplatser vid E18
2016-02-10 Remissvar Café Ekudden
2016-02-05 Remissvar Nora Torg
2016-01-12 Remissvar Sjukhuset 9 och 10

2015
2015-10-30 Remissvar Citylink, Mörbygårdsvägen
2015-10-28 Remissvar Miljöprogram 2016-2020
2015-04-10 Yttrande över detaljplan för del av Danderyd samt del av Stocksund

2015-04-19 Tillägg till yttrande över detaljplan för del av Danderyd samt del av Stocksund


2014
2014-09-30 Yttrande över Modir 5 och 10
2014-04-10 Yttrande över detaljplan för kvarteret Kraftledningen m fl
2014-02-28 Remissvar Kabelförläggning Danderyd-Ålkistan
2014-02-05 Yttrande över detaljplan för Café Ekudden

 

2013
2013-12-06 Remissvar: Programförslag Danderyds Sjukhus
2013-11-23 Remissvar: Ny översiktsplan för Danderyd ÖP 2013-30

 

2012
2012-12-13 Dom i mål M 2133-12 Dispens från strandskyddet
2012-10-05 Remissvar Dalen 16
2012-06-09 Mail till Carina Erlandsson ang båtplatser, vattenkvalitet samt busshållplatser vid E18
2012-06-07 Mail till Anna Lind ang busshållplatser vid E18
2012-04-19 Remissvar: Rinkebyskogen

 

2011
2011-12-14 Remissvar: Detaljplan för Livbåten 1 o 2 i Stocksund
2011-10-26 Remissvar: Detaljplan för Grindstugan i Cedergrenska parken
2011-10-10 Remisssvar Detaljplan för Ginnungagap 1 och Brage 1
2011-10-?? Remissvar: Markförlagd kraftledning i Rinkebyskogen
2011-07-04 Överklagande av strandskyddsdispens för betongpontoner
2011-05-17 Ansökan om bygglov för stilenlig träbrygga och återställande av strandskoning.
2011-05-13 Hemställan, KS o KF, om återkallande av bygglovsansökan för pontonbryggor.
2011-04-21 Kommentar till Carina Erlandssons blogg
2011-03-18 Brev till Carina Erlandsson om Cedergrenska parken
2011-03-09 Hemställan, BN o TN, om båtplatsutredning
2011-01-29 Remissvar Detaljplan för transformatorstation i Anneberg

 

2010
2010-12-18 Kommentar till Carina Erlandssons blogg
2010-12-10 Cilla Lundströms brev till Carina Erlandsson
2010-10-18 Yttrande över Cedergrenska parkens strand
2010-05-16 Överklagande av detaljplan för Mörby centrum
2010-04-06 Yttrande över detaljplan för Skogsviksstrand
2010-03-31 Yttrande till ledamöterna i kommunstyrelsen betr Mörby centrum
2010-03-24 Yttrande över kvarteret Vindsvale
2010-03-14 yttrande över Mörbytunneln och Berga backe, kraftledningen

 

2009
2009-12-14 Yttrande över detaljplan för p-platser vid E18
2009-11-23 yttrande över detaljplan för Enebyängens utvidgning
2009-04-03 Yttrande över skötselplan för Cedergrenska parken