Kontakt

 

Du är välkommen att kontakta oss
via e-post eller telefon.

Styrelse

Ordförande

Cecilia Lindblad  0709-85 02 51
m.cecilialindblad@gmail.com

Vice ordförande

Ingrid Håstad 0734-12 62 79
ingrid.hastad@sweco.se

Sekreterare

Cecilia Åhlberg 073-239 49 93
cecilia.ahlberg@gmail.com

Bitr. sekreterare  

Anita Enflo 0705-21 48 24
anita.enflo@gmail.com

Kassör

Ann Ingvar 0706-22 22 52
ann@ingvar.com

Ledamöter, ordinarie

Dionne Valois 072-025 48 98
dionne.valois@gmail.com

Kjell Rosén 070-771 42 48
kjell.rosen@gmail.com

Kristina Fabian
kristina.fabian@hotmail.com

Frida Odén Dahlbäck 0764-700265
fridadahlback@yahoo.com

 

Ledamöter, suppleanter

Eivor Niklasson 0708-86 22 20
eivor.niklasson@telia.com

Sten Hellqvist 08-753 22 68
sten.hellqvist@telia.com

Revisorer

Folke Palmgren, ordinarie

Gunnar Landgren, suppleant

Valberedning

Christer Lidgard 072-201 14 43, sammankallande